คาถาชินบัญชร

คาถาชินบัญชร (จากหลวงปู่โต)

คาถาชินบัญชร เป็นอีกคาถาหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย โดยได้สมเด็จพระพุฒาจารย์ (หลวงปู่โต) ดัดแปลงมาจากต้นฉบับที่เชื่อกันว่าตกทอดมาจากลังกา มีความเชื่อกันว่าหากสวดคาถาชินบัญชรสม่ำเสมอจะทำให้เกิด

บทสวดมนต์ก่อนนอน

บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น

บทสวดมนต์ก่อนนอน เป็นที่สิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเป็นประจำทุกวันที่มีโอกาส ในสมัยวัยเด็กเชื่อว่าหลาย ๆ คนมักจะได้รับการสอนให้สวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน แต่เมื่อวันเวลาผ่านไป เราอาจจะหลงลืมจริยวัตรประจำวันอย่าง